Du er her:

  • Oslo og Akershus

Nyheter

Oslo sør

Naturvernforbundet Oslo Sør

Vi er i gang med å starte opp et lokallag av Naturvernforbundet i Oslo Sør. Laget vil dekke bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Vi har plass til flere!

Skogsbilvei

NOA stopper veibygging på Krokskogen

Nord for Vidvangen ønsker Løvenskiold å bygge ny skogsbilvei. Brøyting vil berøre en av Markas mest snøsikre løyper - løypa på Gråseterveien opp langs Heggelielva.

Vårens arrangementer

Vårens program er klart og det blir mange godbiter å glede seg til: Turer inn i Eventyrskog og naturreservat, diskusjoner om naturvern, friluftsliv og livskvalitet. Vi kommer også til å fokus på våtmark, vann og kystsoner, samt humlens fascinerende liv.

Viser fra 1 til 4 av totalt 166 artikler